Aanbod

Tijdens de intakeprocedure worden de hulpvraag en wensen in kaart gebracht. Vervolgens wordt in overleg met de patiënt  een passend behandeltraject bepaald. Zo nodig kan psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden via Vincere.

Vincere Groep biedt de volgende behandeltrajecten aan

  • Ambulante gesprekken (één-op-één behandeling)
  • Avondbehandeling (twee avonden per week)
  • Dagbehandeling (zowel deeltijd als voltijd, afhankelijk van de behandellocatie)
  • Klinische behandeling (verslaving, met of zonder Dubbel Diagnose of psychische problematieken bij STERK! GGZ)
  • Vervolgbehandeling (vijfdaagse-, tweedaagse- of één-op-één behandeling)

Afhankelijk van het gekozen traject vindt dit plaats in de vorm van

  • Individuele sessies
  • Groepssessies
  • Systeemgesprekken

De behandelonderdelen

Terugvalpreventie

Bij de terugvalpreventie kijken we naar de risico’s en valkuilen van een terugval. Op basis daarvan worden technieken aangeleerd om een uitglijder of een terugval te voorkomen.

Cognitieve gedragstherapie

Tijdens het onderdeel cognitieve gedragstherapie daag je op verschillende manieren je gedachten uit, waardoor je leert om gebeurtenissen op een andere manier te interpreteren.

Psycho-educatie

Tijdens psycho-educatie wordt er uitleg gegeven over verschillende psychologische grondslagen rondom het thema verslaving. Psycho-educatie is voornamelijk gericht op het verkrijgen van (zelf)inzicht.

CRA

De therapie is gericht op het creëren van een nieuwe levensstijl en sluit hierbij optimaal aan bij het vitaliteitsprogramma. Bij CRA staan verschillende positieve bekrachtigers centraal, namelijk: sociale steun, plezierige activiteiten en materiële- of symbolische beloningen.

Creatieve Therapie

Bij creatieve therapie ontdek je met behulp van creatieve middelen of bewegingen op een andere manier wie je bent en hoe je in het dagelijks leven met situaties omgaat, ook in relatie met je verslavingsproblematiek.

Dramatherapie

Dramatherapie daagt je uit om bewuster te kijken naar jezelf door het nabootsen van bepaalde situaties. Door rollenspellen worden op een veilige manier emoties geuit en kunnen oplossingsrichtingen zonder verdere consequenties worden uitgeprobeerd.

Systeemgesprekken

Bij systeemgesprekken wordt jouw problematiek bekeken in relatie met je omgeving. Onder andere werk, familie en vrienden worden hierin meegenomen. Enkele malen tijdens de behandeling, wordt een familielid uitgenodigd voor een systeemgesprek.

Psychomotorische therapie

Tijdens psychomotorische therapie wordt je je bewust van wat je lijf jou vertelt. Wat voel je nu precies en hoe reageert je lichaam hierop? Waar komt die reactie vandaan en hoe kan dit veranderen? Dit zijn onderdelen die behandeld worden in de therapie.

Vitaliteitsprogramma

Tijdens het uitgebreide vitaliteitsprogramma leer je een nieuwe en gezondere leefstijl aan waardoor je je nu en in de toekomst, fitter gaat voelen. Een goede voeding zorgt voor genoeg energie en voedingsstoffen in je lichaam. Ook sporten is een belangrijk onderdeel van een gezondere en  fittere leefstijl.

Gesprekken met een regiebehandelaar

Tijdens persoonlijke gesprekken met je regiebehandelaar staan jouw eigen behandeldoelen centraal. De behandelaar evalueert samen met jou de voortgang en geeft je handvaten om je verder te helpen. De regiebehandelaar coördineert je persoonlijke behandeling.

Duur van de behandelingen

Doorgaans hebben behandelingen, afgestemd op jouw persoonlijke zorgbehoefte, een duur van acht tot twaalf weken. Centraal binnen onze behandeling staan jouw individuele zorgbehoeften, het nemen van verantwoordelijkheid, bezinning en het ontwikkelen van vaardigheden.

U kunt ons bereiken via

Wij bellen u terug