Over Vincere Groep

Vincere is een GGZ-instelling die is opgericht in 2012. De organisatie is gespecialiseerd in verslavingszorg en het behandelen van psychosociale of psychiatrische problematieken die hier vaak mee gepaard gaan. Bij dergelijke dubbel diagnoses wordt zowel de verslaving als de psychische aandoening behandeld. Psychiatrische stoornissen die samen kunnen gaan met een verslaving zijn bijvoorbeeld ADHD, angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsproblematiek en PTSS.

Soorten verslavingen

Vincere Groep behandelt verslavingen aan middelen als alcohol, cocaïne en cannabis en gedragsverslavingen zoals gok-, game- en seksverslaving. Ook patiënten met combinatieverslavingen kunnen bij ons terecht. In dat geval is er sprake van een combinatie van een middelenverslaving en een gedragsverslaving, of een verslaving aan meerdere middelen.

Onze visie: de patiënt centraal

Bij Vincere staat de patiënt centraal en de kwaliteit van zorg voorop. In nauwe samenwerking met onze keten- en netwerkpartners streven wij ernaar om een zo effectief mogelijke, integrale zorg te bieden en de kans op terugval minimaliseren. De evidence-based zorg die wij bieden is resultaatgericht en kostenbewust. Dankzij onze relatief korte wachtlijsten kunnen patiënten die gemotiveerd zijn om hun verslaving aan te pakken op korte termijn behandeld worden. Daarbij gaan we uit van de volgende principes:

 • De patiënt komt altijd op de eerste plaats;
 • Een persoonlijke aanpak is cruciaal voor het succes van de behandeling;
 • Door onze samenwerking met andere organisaties beogen we patiënten optimaal te ondersteunen zodat zij weer volwaardig aan de maatschappij kunnen deelnemen;
 • Ons doel is om de overdracht van verslaving van generatie op generatie te doorbreken.

Biopsychosociale model

Vanuit een biopsychosociaal perspectief zien wij verslaving als een chronische ziekte waar iedereen aan kan komen te lijden. Regelmatig gaan verslavingen immers samen met sociaal-maatschappelijke problemen en een psychische of lichamelijke aandoening. Op de achtergrond lijden vaak ook alle andere aspecten van het leven onder iemands verslavingsproblematiek. Zo gaan verslavingen vaak gepaard met samenhangende problemen met bijvoorbeeld:

 • Familie
 • Financiën
 • Gezondheid
 • Huisvesting
 • Intimiteit
 • Justitie
 • Relaties
 • Religie
 • Seksualiteit
 • Vrijetijdsbesteding

Maatschappelijke rol

De meeste verslaafden die besluiten om in behandeling te gaan, worden gemotiveerd door de sociaal-maatschappelijke problemen die zijn ontstaan door hun verslavingsgedrag. Onze verslavingszorg is gericht op het herstel van de door verslaving aangetaste levensgebieden en de re-integratie van de patiënt in de maatschappij. Vanuit ons perspectief dragen alle mensen als zelfstandige deelnemers hun steentje bij aan de maatschappij. Vaak hebben zowel de maatschappelijke bijdrage als de daarmee samenhangende zelfstandigheid te lijden onder een verslaving.

Aanpak

De slogan van Vincere Groep, “improving your lifestyle”, heeft betrekking op de beoogde verbetering van de levensstijl van de patiënt die plaatsvindt gedurende de behandelingen en na de behandeling verder voortgezet zal worden. Wij kijken naar het gehele plaatje: zowel de biologische, psychologische als sociale aspecten van de patiënt worden in beschouwing genomen. Omdat verslavingen immers in verschillende vormen en gradaties voorkomen, bieden wij zowel lichte tot intensieve behandeltrajecten als preventie en nazorg aan. Zo pakken wij het volledige proces aan, ongeacht of er sprake is van een enkelvoudige gedrags- of middelenverslaving, of een volledig verstoorde leefstijl. Voor verslaafden met een psychische stoornis hebben we speciale dubbel diagnose groepen en voor ouderen speciale 50+ groepen. Daarnaast bieden we Engelstalige behandelingen, familieprogramma’s en vervolgtrajecten voor onze patiënten.

Individuele zorgvraag

Wij gaan uit van de individuele zorgvraag en het basisprincipe van ambulante zorg. Zo kan de patiënt zoveel mogelijk in zijn of haar eigen omgeving blijven. We streven ernaar dat de behandeling plaatsvindt in een optimaal ingerichte situatie en dat de zorg en belasting niet zwaarder is dan noodzakelijk. Hierbij maken wij duidelijke keuzes over welke zorg we wel bieden en welke niet. Wij motiveren en stimuleren onze patiënten continu om de behandeling af te maken en betrekken naasten zo spoedig mogelijk bij dit proces. Zij spelen immers een belangrijke rol in het herstelproces van de patiënt. Bij Vincere zien wij zelfhulp als een complementair en essentieel onderdeel van het herstelproces. Veel patiënten bezoeken dan ook op eigen initiatief lotgenotengroepen en ook onze deuren staan open voor zelfhulpgroepen.

Kosten

De vergoeding van de behandelingen valt doorgaans in zijn geheel binnen de basisverzekering van Nederlandse zorgverzekeraars. Hierbij dient patiënt wel het wettelijk verplichtte eigen risico aan de zorgverzekering te betalen. Wanneer de behandeling echter maar deels wordt vergoed, neemt Vincere het resterende bedrag voor zijn rekening. Zo kan iedereen de kans krijgen om zijn of haar levensstijl te verbeteren.

Onze locaties

Vincere Groep is het resultaat van de oprichting van tien behandellocaties, waarvan zes in Nederland, twee in Zuid-Afrika en twee in Portugal. Onder de naam Vincere Groep vallen de volgende zeven labels:

 • Vincere GGZ
 • VAVC GGZ
 • Wij Zijn Q
 • STERK! GGZ
 • 180 Graden
 • Bekaruu
 • Huguenot

Kernwaarden

 • De patiënt staat centraal en de kwaliteit van de zorg en behandelingen staan voorop;
 • Onze zorg is efficiënt georganiseerd en evidence-based;
 • Professionele bejegening van de patiënt met respect voor diens eigen verantwoordelijkheid;
 • Kostenbewust en resultaatgericht;
 • Integrale zorg in nauwe samenwerking met keten- en netwerkpartners.

U kunt ons bereiken via

Wij bellen u terug